ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

На основание заповед на министъра на образованието и науката учениците от 5 до 7 клас за периода от 23.11. до 27.11.2020г. ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ.

1 час 13:00 ч. – 13:30 ч.

2 час   13:40 ч. – 14:10 ч.

3 час   14:20 ч. – 14:50 ч.

14:50 ч. – 15:05 ч.: голямо междучасие

4 час   15:05 ч. – 15:35 ч.

5 час   15:45 ч. – 16:15 ч.

6 час   16:25 ч. – 16:55 ч.

7 час   17:05 ч. – 17:35 ч.

Обучението ще се извършва в електронните платформи Classroom и Shkolo.