ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Archive

ВАЖНО

възможности за подаване на документи за участие в класирането за прием в VIII клас

 • – Учениците и родителите подават документи за кандидатстване в VIII клас в училищата центрове, в които се приемат документи за участие в класирането, където комисия пред родителите ще въвежда електронно желанията от хартиеното заявление в следния електронен портал: https://admin.priem.mon.bg. За ОУ „Петко Р. Славейков“ училището – център (гнездо) е СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ул. „Проф. Николай Державин“ 12;
 • – учениците и родителите подават документите по електронен път в училищата, в които са завършили основно образование (VII клас), където определено от директора лице ще ги подпомага при въвеждане на желанията в посочения електронен портал https: /admin.priem.mon.bg;
 • – учениците и родителите подават самостоятелно документите по електронен път (от дома или друго място) в следния електронен портал: https: /admin.priem.mon.bg;

Приемане на документи за първи етап е 3,4 и 5 юли 2019 год.

Учениците подават следните документи за участие в класирането за прием в VIII клас:

 • Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания.
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването.

Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година за ученици от училища от друга област;

 • Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика — за кандидатстващите за специалности от професии.

При попълване на желанията системата изисква да се сканира и прикачи медицинското свидетелство, когато се кандидатства за специалност от професия.

За специалностите Корабоводене-морско и Електрообзавеждане на кораби във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Варна, трябва да имат нормално цветоусещане сьгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев“ гр. Варна – нормален слух, зрение и цветоусещане съгласно Наредба N2 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна оптика, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.

Прочети още...

Станислав Намлиев на финала на начален етап

С внушителен брой медали и грамоти по математика завършва начален етап Станислав Намлиев. Ученикът е в челните позиции на престижни състезания и турнири.Гордеем се с теб! Успех в МГ „Д-р Петър Берон“!

Прочети още...

Ева Градева на финала на начален етап

С внушителен брой медали и грамоти по математика завършва начален етап Ева Градева. Ученичката е в челните позиции на престижни състезания и турнири през целия период на обучението си.Гордеем се с теб! Успех в МГ „Д-р Петър Берон“!

Прочети още...

СЪОБЩЕНИЕ за учениците, които имат право да се запишат в ОУ „Петко Р. Славейков“ в V клас за учебната 2019/2020 година

Поканваме първите 15 /петнадесет/ ученици да се запишат от 26.06. до
02.07.2019 г. в стая 111 от 8.00 часа до 16.00 часа.
Получаване на служебни бележки, удостоверяващи, възможността за
преместване в ОУ „Петко Р. Славейков“ – в канцеларията на училището

 • на 24.06.2019 г. до 16.00 ч.
 • на 25.06. 2019 г. от 7.30 ч. до 16.00 ч

Резултати от прилагане на критериите за преместване на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година

№ по ред Вх. № Бал Бал в точки
1 15 769,01 813,01
2 54 763,92 807,92
3 52 763,47 807,47
4 18 759,12 803,12
5 60 674,73 718,73
6 17 651,87 695,87
7 5 648,13 692,13
8 75 646,76 689,95
9 88 630,38 674,38
10 80 628,84 672,84
11 69 627,39 671,39
12 2 624,04 668,04
13 78 623,34 667,34
14 30 621,74 665,74
15 35 606,46 650,46
16 86 603,75 647,75
17 37 601,54 645,54
18 9 593,95 637,95
19 6 585,70 629,70
20 85 585,42 629,42
21 36 581,23 625,23
22 13 575,70 619,70
23 27 565,14 609,14
24 61 558,26 602,26
25 20 556,22 600,22
26 16 543,96 587,96
27 31 521,04 565,04
28 8 520,46 564,46
29 50 519,61 561,19
30 42 498,78 542,78
31 90 490,17 534,17
32 81 477,33 520,53
33 34 471,62 515,62
34 65 470,93 514,93
35 3 467,62 511,62
36 56 463,44 507,44
37 83 459,38 503,38
38 22 457,31 500,51
39 47 454,90 498,90
40 89 454,46 498,46
41 68 451,67 495,67
42 63 433,37 477,37
43 62 433,00 477,00
44 67 429,42 473,42
45 39 427,52 471,52
46 12 424,37 468,37
47 55 424,32 468,32
48 74 422,24 466,24
49 57 418,54 462,54
50 84 411,00 455,00
51 25 401,75 443,26
52 24 395,98 439,98
53 73 387,62 431,62
54 48 384,65 427,84
55 49 383,82 427,82
56 29 383,25 427,25
57 4 380,02 424,02
58 59 380,00 422,39
59 79 371,09 411,86
60 23 358,62 402,62
61 14 334,73 378,73
62 38 330,62 374,62
63 46 314,14 354,92
64 10 297,71 341,71
65 11 294,13 338,13
66 82 281,59 325,59
67 70 280,27 323,47
68 91 277,30 321,30
69 28 265,63 309,63
70 1 200,56 242,95
71 26 182,43 226,43
72 43 142,19 186,19
73 21 106,00 150,00
74 32 106,00 150,00
75 40 106,00 150,00
76 44 106,00 150,00
77 53 106,00 150,00
78 72 105,78 148,17
79 87 105,56 146,33
80 7 101,00 145,00
81 41 101,00 145,00
82 51 100,89 144,08
83 77 100,67 142,25
84 58 96,00 140,00
85 64 96,00 140,00
86 33 95,89 139,08
87 66 91,00 135,00
88 45 90,89 134,08
89 76 85,78 128,17
90 19 75,44 115,33
91 71 50,22 88,50
Прочети още...

Прием в V клас

  На основание чл.45, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организация на дейностите в училищното образование ОУ „Петко Р. Славейков“ обявява 15 (петнадесет) свободни места за преместване в пети клас за учебната 2019/2020 година.

   На 24.06.2019 г. след 13.00 часа на официалната страница на училището ще бъде обявена информация за заемане на свободните места от учениците, подали заявления за преместване.

                                                                           Училищна комисия

Прочети още...

Мартин Диянов Димитров на финала на 4 клас

Над 111 медала и 25 купи по математика и шах са в колекцията на Мартин Димитров.Четвъртокласникът е с година по-млад от съучениците си от випуска. 
Зад успехите му стоят много труд, любов към математиката, изкуството и красотата на шахмата. Мартине, гордеем се с теб! Пожелаваме бъдещи успехи!

Прочети още...

Наши ученици с награди от НАОП „Николай Коперник“

На 7.06. в НАОП „Николай Коперник” се проведе фестивал „ЧОВЕК НА ЛУНАТА”, посветен на 50-годишнината от стъпването на първите астронавти на луната. Учениците от ОУ «П.Р.Славейков» участваха с рисунки и написване на есета по темата. Наградени бяха 21 ученици.

Прочети още...

Прием в I клас

Класиране от 05-06-2019 за прием в първи клас: ТУК

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 1. 1.Заявление по образец /попълва се на място при записване на ученика/;
 2. 2.Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал;
 3. 3.Копие от акта за раждане на детето;
 4. 4.Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8 ал. 4, т. 1, 2, 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Записване на 06.06 и 07.06.2019 г. от 09,00 часа до 17,00 часа в 113 стая

Прочети още...