ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Archive

Прием в V клас

  На основание чл.45, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организация на дейностите в училищното образование ОУ „Петко Р. Славейков“ обявява 15 (петнадесет) свободни места за преместване в пети клас за учебната 2019/2020 година.

   На 24.06.2019 г. след 13.00 часа на официалната страница на училището ще бъде обявена информация за заемане на свободните места от учениците, подали заявления за преместване.

                                                                           Училищна комисия

Прочети още...