ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Archive

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

За периода 12 –20 ноември 2020 г. учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние по следния график:

1 час 13:00 ч. – 13:30 ч.

2 час   13:40 ч. – 14:10 ч.

3 час   14:20 ч. – 14:50 ч.

14:50 ч. – 15:05 ч.: голямо междучасие

4 час   15:05 ч. – 15:35 ч.

5 час   15:45 ч. – 16:15 ч.

6 час   16:25 ч. – 16:55 ч.

7 час   17:05 ч. – 17:35 ч.

Обучението ще се извършва в електронните платформи Classroom и Shkolo.

За повече информация се обръщайте към класните ръководители.

Прочети още...