ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

7 клас


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС МОЖЕ  ДА ВИДИТЕ ТУК.

График за информиране и консултиране на ученици, родители и граждани ТУК.

Информация за датите и времетраенето на изпитите за НВО VII клас ТУК.

Дейности по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 година след завършено основно образование ТУК

Информация за учениците от 7 клас и техните родители:

  • * Учениците и родителите могат да подават документи за кандидатстване на хартиен носител в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна, в което се приемат документи за участие в класирането;
  • * Учениците и родителите могат да подават самостоятелно документи по електронен път (от дома или друго място) на следните два електронни портала: www.priem.mon.bg или www.7klas.mon.bg;
  • * Учениците и родителите могат да подават документи по електронен път в ОУ „Петко Р. Славейков“ на посочените два електронни портала.