ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

7 клас


Заповед РД 09-1709 на МОН за НВО 2018/2019 год.

Сайтовете, на които мога да се подават заявления за участие в приема и класирането за учебната 2019/2020 год.:

www.priem.mon.bg

www.7klas.mon.bg

Възможности за подаване на документи за участие в класирането за прием в VIII клас

График за информиране и консултиране на ученици и родители

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 2020 година

Условия и ред за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО

Инструктаж за ученика на НВО