ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Материали за БДП

Стратегически и нормативни документи

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование