ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Датите за областни кръг по БЕЛ и Математика

Датите за областни кръг по БЕЛ и Математика

Във връзка с графика за провеждане на областни кръгове на олимпиади по заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година на МОН Ви информираме, че домакини ще бъдат следните училища:

МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – олимпиада по математика на 02.02.2019 г. от 9.00 часа

СУХНИ „Константин Преславски“, Варна – олимпиада по български език и литература на 03.02.2019 г. от 9.00 часа