ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Дейности , посветени на 30 години от създаването на ОУ „Петко Р. Славейков“