ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Дистанционно възобновяване на учебните занятия

Дистанционно възобновяване на учебните занятия

Уважаеми ученици и родители,
ОУ  „Петко Р. Славейков “ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на дигиталната платформа  Shkolo.bg, въведената в училище облачна технология, използване на електронно четими учебници на различните издателства, комуникация чрез електронната поща на училището, в частност използване на електронни образователни платформи за обучение – MozaBook, Google classroom, Khan academy, Уча се.Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Желая Ви здраве! Заедно ще се справим!

Нели Павлова

Директор