ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

ГЛИСТЯ И ЛИСИЦА

ГЛИСТЯ И ЛИСИЦА

Глистията, щто живее в калта, излязла по земята и разказвала на всичките животни: „Изкустен лекар съм. От всякакви билки разбирам.“ „Че как – рекла лисицата – другите ще цериш, пък себе си да оставиш да бъдеш без крака?“

Ако опитът не е явен, всяка дума е празна.