ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

График на комуникация

График на комуникация

Процесът на комуникация по електронен път между ученици и педагогически специалисти ще се осъществява по следния график съгласно седмичното разписание:

За ПГ и начален етап:

1 час: 8:30 – 8:50

2 час: 9:00 – 9:20

3 час: 9:30 – 9:50

4 час: 10:00 – 10:20

5 час: 10:30 – 10:50

6 час: 11:00 – 11:20

За прогимназиален етап:

1 час: 8:30 – 9:00

2 час: 9:10 – 9:40

3 час: 9:50 – 10:20

4 час: 10:40 – 11:10

5 час: 11:20 – 11:50

6 час: 12:00 – 12:30

7 час: 12:40 – 13:10