ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Графици – контролни и класни работи

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – I СРОК, 5  КЛАС

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – I СРОК, 6  КЛАС

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – I СРОК, 7  КЛАС

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – I СРОК, НАЧАЛЕН ЕТАП