ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Интерактивни игри в часовете по география

Интерактивни игри в часовете по география

Да се изучава география е лесно и интересно. Науката География и икономика дава големи възможности за избор на разнообразни методи и форми на преподаване. Използването на ролевите игри и груповата работа стимулират учениците към по-голяма активност в учебния процес, и провокират ученическото творчество.