ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Калугер ли ил’ духовник

Калугер ли ил’ духовник

…Калугер ли ил’ духовник,
или женен и къщовник,
ерген ли си ил’ вдовец,
кум ли бъдещ ил’ кумец,
комисарин ил’ съветник,
патриотин ил’ отметник,
мек ли бъдеш ил’ корав,
или болен, или здрав,
стар ли бъдеш или млад,
брадат или небрадат;
с нов фес ли си или с вет,
дома или по гурбет;
на село ли ил’на град
(ако би щеш на колиби) –
либи. ‘ко щеш, недей либи…
Да посягаш, да н’посегнеш
и да станеш, и да седнеш
да се смееш и д плачеш,
да те влачат и да влачиш,
накъдето и да мръднеш,
и да кихнеш, и да…
куме, свато, кмето, княже,
светът свойто все ще каже.