ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Новини и съобщения

За НОВИ покупки и/или заявки на ученически униформи

от фирма „Виктория Уникат“

от 20.09.2021г. до края на месец Септември

от Понеделник до Петък /без 22.09.2021г./

от 14:30 до 17:30 часа

на адрес:  ул. „Шипка“ № 18, ет. 1, офис 104

За допълнителна информация:

www.facebook.com/uchenicheskiuniformi

При въпроси, пишете на:    office@victoriaunique.com

Прочети още...

   За НОВИ покупки и/или заявки

на ученически униформи

от фирма „Виктория Уникат“

на адрес:  ул. „Шипка“ № 18, ет. 1, офис 104

13.09. /пон./от 10:00 до 13:00ч.от 14:00 до 17:30ч.
14.09. /вт./от 10:00 до 13:00ч.от 14:00 до 17:30ч.
15.09. /ср./от 10:00 до 13:00ч.от 14:00 до 17:30ч.
16.09. /четв./от 10:00 до 13:00ч.от 14:00 до 17:30ч.
17.09. /петък/от 10:00 до 13:00ч.


За допълнителна информация:

www.facebook.com/uchenicheskiuniformi

При въпроси, пишете на:

office@victoriaunique.com

!!!   Останалите заявки от месец ЮНИ можете да получите 

в ОУ „Петко Р. Славейков“.

Прочети още...

Родителска среща 5 клас

Родителската среща за пети клас ще се проведе на 13.09.2021г. от 17:30 ч.

Място на провеждане: класни стаи.

Списъците на учениците по паралелки и номерата на класните стаи ще бъдат публикувани на 10.09.2021 год. (петък) след 16:00 часа.

Прочети още...

Уважаеми родители,

ще можете да получите заявеното униформено облекло 

в зала Европа /същата, в която се правеха заявки/ на:

09.09 /четвъртък/ от 8:00 до 13:30 часа

Моля, получателите на униформени комплекти да носят получената при замерване ЗАЯВКА!

Прочети още...

Уважаеми родители,

ще можете да получите заявеното униформено облекло от фирма „Виктория-Уникат“

в зала Европа /същата, в която се правеха заявки/ на съответните дати:

02.09 /четвъртък/ от 8:00 до 18:30 часа

03.09 /петък/ от 08:00 до 14:00 часа

Моля, получателите на униформени комплекти да носят получената при замерване ЗАЯВКА!

Прочети още...

Отпускане на еднократна помощ за деца записани в първи клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане чрез официалния си сайт.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини: лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал; чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис; на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис.

Прочети още...