ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Новини и съобщения

Датите за областни кръг по БЕЛ и Математика

Във връзка с графика за провеждане на областни кръгове на олимпиади по заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година на МОН Ви информираме, че домакини ще бъдат следните училища:

МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – олимпиада по математика на 02.02.2019 г. от 9.00 часа

СУХНИ „Константин Преславски“, Варна – олимпиада по български език и литература на 03.02.2019 г. от 9.00 часа

Прочети още...

Дати за провеждане на общински кръг на олимпиади

График за провеждане на общински кръг на олимпиади за учебната 2018-2019 год.:

  • Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас – 05.02.2019 год. от 10.00 часа
  • Биология и здравно образование – 05.02.2019 год. от 14.00 часа
  • Музикална игра „Ключът на музиката“ – 05.02.2019 год. от 10.00 часа
Прочети още...

Удължаване на грипната ваканция

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение за удължаване на грипната ваканция на учениците в област Варна до 04.02.2019 год. (включително).

  •   ◊ 05.02.2019 год. – не е учебен ден, защото е междусрочна ваканция;
  •   ◊ с оглед превенция на разпространението на заболяевамостта на родителите се препоръчва да осигурят подходящи лични предпазни средства (например – маска)
Прочети още...

Олимпиади и състезания

Олимпиади и състезания, чиито дати съвпадат с периода на обявената грипна ваканция, ще се проведат след възстановяване на учебния процес. Конкретните дати ще бъдат съобщени допълнително.

Прочети още...

Преустановяване на учебния процес, поради грипна епидемия

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. (включително), училищата от Област Варна да преустановят учебен процес, поради обявяване на грипна епидемия.

Прочети още...

Заповед на директорът на основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО

На основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание на учениците

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

 Забранява се влизането и паркирането на МПС в двора на училището, с изключение на автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с които училището има договорни отношения.

  1. За осигуряване на безопасността на учениците и осъществяване на пропускателния режим в сградата входната врата към ул. Хаджи Димитър” да бъде заключена , както следва:

 

І смяна от 08.00 до 09.45 часа и       ІІ смяна от 13.35 до 15.45 часа  и

от 10.15 до 12.00 часа                         от 16.15 до 18.25 часа

 

  1. Влизането в училищната сграда на външни лица да става след представяне на документ за самоличност, данни от който се вписват в дневник-регистъра и лицето да се съпровожда от портиера.
  2. Представители на други институции могат да осъществяват дейност в училището само след писмено разрешение на РУО/Община Варна и с разрешението на директора в междучасията или след приключване на учебните занятия.

Забранява се осъществяването на търговска дейност на територията на училището.

  1. Забранява се влизането на родителите на учениците в класните стаи. Същите изчакват децата си в двора на училището.
  2. Забранява се на учениците да прескачат оградата на училището.
Прочети още...