ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Новини и съобщения

График на комуникация

Процесът на комуникация по електронен път между ученици и педагогически специалисти ще се осъществява по следния график съгласно седмичното разписание:

За ПГ и начален етап:

1 час: 8:30 – 8:50

2 час: 9:00 – 9:20

3 час: 9:30 – 9:50

4 час: 10:00 – 10:20

5 час: 10:30 – 10:50

6 час: 11:00 – 11:20

За прогимназиален етап:

1 час: 8:30 – 9:00

2 час: 9:10 – 9:40

3 час: 9:50 – 10:20

4 час: 10:40 – 11:10

5 час: 11:20 – 11:50

6 час: 12:00 – 12:30

7 час: 12:40 – 13:10

Прочети още...

Обръщение на РУО

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.
От понеделник във всички училища започват занятия в електронна среда.
Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ. Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

Прочети още...

Дистанционно възобновяване на учебните занятия

Уважаеми ученици и родители,
ОУ  „Петко Р. Славейков “ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на дигиталната платформа  Shkolo.bg, въведената в училище облачна технология, използване на електронно четими учебници на различните издателства, комуникация чрез електронната поща на училището, в частност използване на електронни образователни платформи за обучение – MozaBook, Google classroom, Khan academy, Уча се.Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Желая Ви здраве! Заедно ще се справим!

Нели Павлова

Директор

Прочети още...

Спешно! Промяна в датата на провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика

Подробна информация може да видите тук – https://mgberon.com/2020/01/29/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0/

Прочети още...