ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Новини и съобщения

Заповед на директорът на основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО

На основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание на учениците

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

 Забранява се влизането и паркирането на МПС в двора на училището, с изключение на автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с които училището има договорни отношения.

  1. За осигуряване на безопасността на учениците и осъществяване на пропускателния режим в сградата входната врата към ул. Хаджи Димитър” да бъде заключена , както следва:

 

І смяна от 08.00 до 09.45 часа и       ІІ смяна от 13.35 до 15.45 часа  и

от 10.15 до 12.00 часа                         от 16.15 до 18.25 часа

 

  1. Влизането в училищната сграда на външни лица да става след представяне на документ за самоличност, данни от който се вписват в дневник-регистъра и лицето да се съпровожда от портиера.
  2. Представители на други институции могат да осъществяват дейност в училището само след писмено разрешение на РУО/Община Варна и с разрешението на директора в междучасията или след приключване на учебните занятия.

Забранява се осъществяването на търговска дейност на територията на училището.

  1. Забранява се влизането на родителите на учениците в класните стаи. Същите изчакват децата си в двора на училището.
  2. Забранява се на учениците да прескачат оградата на училището.
Прочети още...

Наши ученици посетиха парламента

Малки деца бяха гости на парламента по повод представянето на видеоклип на трио „Сопрано“ в подкрепа на каузата на фондация „Искам бебе“ и на семействата с репродуктивни проблеми в България. Сред тях са нашите ученици-Георги Иванов от 3 б клас и неговите брат и сестра близнаци Ванеса Иванова и Калоян Иванов от 1 г клас.

Няма нищо по-хубаво от това дни преди Коледа да се докоснем до най-чистото, най-хубавото и най-свещеното – нашите деца!

Прочети още...

Намалени учебни часове на 21.12.2018 год.

Със заповед РД 07/543 директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна определи учебните часове на учениците от втори до седми клас за 21.12.2018 год. да са с продължителност 30 мин. и междучасия по 5 мин. при следната организация на учебния ден:

Пореден час Начало на часа Край на часа
1 07:30 08:00
2 08:05 08:35
З 08:40 09:10
4 09:25 09:55
5 10:00 10:30
6 10:35 11:05
7 11:10 11:40

 

Пореден час Начало на часа Край на часа
1 13:30 14:00
2 14:05 14:35
З 14:40 15:10
4 15:25 15:55
5 16:00 16:30
6 16:35 17:05
7 17:10 17:40
Прочети още...

Окончателни резултати от Коледното математическо състезание

Излязоха и окончателните резултати от коледното математическо състезание.

Окончателни резултати.

Наградени участници.

Деня и часа на награждаване ще бъде уточнен допълнително.

Прочети още...

Предварителните резултати от Коледното математическо състезание

Излязоха предварителните резултати от Коледното математическо състезание. Участниците могат да се запознаят с работите си в стая 119 на 14.12.2018 год. от 11.30 до 12.45 часа.

Предварителни резултати:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 – 12 клас

Прочети още...

Олимпиада по астрономия

Национална олимпиада по астрономия

Общински кръг 2018/2019 г.
Задачите от олимипиадата се решават на листи голям формат с колонка за поле за папка. Предават се на учителите по ЧП, БЗО, Физика до 13.01.2019 г.
Задачите ги има и в сайта на олимпиадата: http://astro-olimp.org.
Задачи 5-6 клас ТУК
Задачи 7-8 клас ТУК
Прочети още...

Ученици от ОУ „Петко Р. Славейков“ посетиха Археологическия музей

Във връзка с работата по интердисциплинарен проект за толерантността между народите, учениците от 6в и 6г класове посетиха Археологическия музей в раздел Икони. Децата с интерес изслушаха беседа от г-ца Й. Калудова за техниките при създаването на икони, разгледаха прекрасните изложбени зали и отразиха своите впечатления в работен лист.

Прочети още...