ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Категория Петко Рачев Славейков

Участие на ОУ Петко Р. Славейков в националния конкурс за рисунка „Моята среща със Земята от Космоса“

Шест ученика участваха в национален конкурс за рисунка „Моята среща със Земята от Космоса“ и получиха грамоти от БАН, София

Прочети още...

Награда от Третия Международен фестивал на китарата Плевен

На провелия се Трети Международен фестивал на китарата Плевен 2017, група Музикални училища Класическа китара до 12 години, в успорвана конкуренция между 18 участника, от които 6-ма чужденци, Валери Станев 5б клас (11год) се класира на престижното 3-то място (1-ви сред българските участници).

Прочети още...

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ” ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017”

Приключи работата по проект на  МОСВ – ПУДООС,  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ” ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017”,  Тема: „ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

Прочети още...

игра „Знам и мога в интернет”

На 29.09. в двора на училището ученици от 2, 3, 5 клас участваха в игра „Знам и мога в интернет”. Тя е част от кампанията срещу онлайн тормоза сред ученици, организирана от Асоциация Родители, Националния център за безопасен интернет, съвместно с Теленор.

29

img_20160929_131541

img_20160929_131546

img_20160929_131506

 

 

Прочети още...

ЕЛЕН (СЪРНА)

Елен, сляпа с едното око, пасяла край морето и стояла със здравото си око откъм сушата, за да вижда ловците, а ослепеното имала към морето, отгдето не имала сумнение за някаква опасност. Но по случаю някой мореходци, които плували тъдези, съзрели и устрелили я и тя на умиранието си продумала: Тежко ми, отгдето ся надявах, нищо не пострадах, а отгдето не имах сумнение, оттамо злото ме сполетя.“

Много пъти, което мислим, че е вредително, бива нам полезно,а което полезно – вредително.

Прочети още...

Пътник

Някой пътник, като пътувал много, помолил ся да си намери нещо и ся обрекъл, че половината от намереното ще посвети на Меркурия. Случило ся да намери пълна торба с лешници и фаници (хорми). Изял, което е едение, а на лешниците черупките и на финиците костилките оставил за обрика си на Меркурия и рекъл: „Приеми обричането ми за намереното. И от вътрешното, и от външното ти оставям делба.“

Мнозина за сребролюбието и лакомството си искат да надхитрят и божеството.

Прочети още...

ПТИЦЕЛОВ И ЧОХВЪРЛИГА

Някой птицелов полагал примка за птиците. Чохвърлигата го видяла от далеч и го попитала: „Какво правиш?“ А той ся отговорил: „Град градя.“ Чохвърлигата го повярвала, приближила и ся уловила в примките. И като дошел птицеловът да я хване, рекла му: „Ако такъвзи град градиш, не ще видиш мнозина да ся заселят в него.“

Които за свой интерес са преструват, че правят добро, едного ако измамят, другите щат да отбягнат от тях.

Прочети още...

ГРАДИНАР И КУЧЕ

На еднаго градинаря кучето паднало в глъбок геран. Градинарят, за да го извади оттамо, слязъл и той в герана. Но кучето, като ся сторило, че е слязъл да го върже, обърнало ся и го ухапало. Тогази той си рекъл: „По право боледувам, щото слягох да помогна на оного, който самси си направил.“

Неразбраните и на благодетелите си правят зло.

Прочети още...