ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Класиране първи клас 2017-2018 учебна година

Класиране първи клас 2017-2018 учебна година

При констатиране на несъответствие между посочените документи в Правилата за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година на ОУ „Петко Р. Славейков” и данните, попълнени в заявлението за кандидатстване, ученикът отпада от класирането.

Записване на приетите ученици на 06.06. и на 07.06.2017г. със съответните документи, определени в Правилата за прием в І клас – от 09,00 часа до 17,00 часа в зала „Европа„ – входът е до физкултурния салон.