ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Коледно математическо състезание

Коледно математическо състезание

На 10 декември 2016г. ще се проведе Коледно математическо състезание за учениците от І до ХІІ клас. Традиционно състезанието се организира и провежда от секциите на СМБ в страната, със съдействието на РУО. Секцията в град Варна взе решение състезанието да се проведе в ОУ „П.Р.Славейков” за ученици от І до ХІІ клас и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за ученици от ІІІ и ІV клас.. Времето за работа за І и ІІ клас е 90 минути с начало в 08,30 часа, а от ІІІ до ХІІ клас е 120 минути с начало 11,00 часа. Дават се 9 задачи с избираем отговор и 1 задача с подробно решение. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки, от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки. Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни. За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Използва се специална бланка за записване на отговорите. Задачите за 12 клас са във формат ДЗИ.
Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „П.Р.Славейков” – Варна, І етаж, стая 109 от 05 декември 2016г. до 08 декември 2016г. с внасяне на такса от 8 лв. или по банков път със следното работно време:
– в делничните дни – от 7:30 до 9:30ч. и от 14:30 до 17:30ч.;
В случай на записване по банков път трябва на e-mail: ou_slavejkov@abv.bg да се изпрати сканирано копие от бордерото за внесената сума, като трябва да е упоменато кой прави превода и за колко ученици. В същото писмо трябва да се изпрати и списък на учениците, за които е направен банковия превод. Списъкът трябва да съдържа следната информация: училище, клас, три имена на учениците. С обратен имейл, учениците ще получат работните си места.

Данни за банковата сметка:
„СМБ-2001 -ВАРНА“ ЕООД
IB AN: BG45STSA93000013349875
BIC: STSABGSF
ДСК-АД

Телефон за повече информация: 052/460-550