ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Макети на осветителни тела, изработени в часовете по ДТИ.