ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Макети на възрожденски къщи