ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Национална седмица на четенето в първи клас

Национална седмица на четенето в първи клас

В националната  седмица на четенето с ентусиазъм се включиха  и първокласниците от ОУ „ Петко Р. Славейков“ .

     Малчуганите с интерес изслушаха литературните творби, прочетени емоционално от по-големи ученици от трети и четвърти клас.

     С много старание подготвиха краснописна страничка, в която показаха придобитите умения да подреждат изречения и да пишат ръкописно с изучените букви.

     По-напредналите се включиха в четене с рисуване, като дорисуваха това, което пише в текста, но липсва на илюстрацията. Това е чудесен начин да се развива четенето с разбиране при по-малките ученици.

     Библиотечният кът в коридора привлича малките ученици, които разглеждат и четат различни книги.

Интересна е инициативата „Чета с мама и тате“. Любовта към книгите и четенето се заражда и култивира в семейната среда. Бъдещите читатели с вкус към хубавата книга се изграждат в атмосферата на партньорство между училище и родителска общност.