ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Намалени учебни часове на 21.12.2018 год.

Намалени учебни часове на 21.12.2018 год.

Със заповед РД 07/543 директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна определи учебните часове на учениците от втори до седми клас за 21.12.2018 год. да са с продължителност 30 мин. и междучасия по 5 мин. при следната организация на учебния ден:

Пореден час Начало на часа Край на часа
1 07:30 08:00
2 08:05 08:35
З 08:40 09:10
4 09:25 09:55
5 10:00 10:30
6 10:35 11:05
7 11:10 11:40

 

Пореден час Начало на часа Край на часа
1 13:30 14:00
2 14:05 14:35
З 14:40 15:10
4 15:25 15:55
5 16:00 16:30
6 16:35 17:05
7 17:10 17:40