ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Намалени учебни часове на 28.11.2018 год.

Намалени учебни часове на 28.11.2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо от началника на РУО – Варна и влошените метеорологични условия определям следния график на учебните часове:

4 уч. час – 16,10 – 16,30 часа

5 уч. час – 16,35 – 16,55 часа

6 уч. час – 17,00 – 17,20 часа

Край на учебните часове за 28.11.2018г. – 17,20 часа

 

 

НЕЛИ ПАВЛОВА – ДИРЕКТОР