ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Наши ученици с награди от НАОП „Николай Коперник“

Наши ученици с награди от НАОП „Николай Коперник“

На 7.06. в НАОП „Николай Коперник” се проведе фестивал „ЧОВЕК НА ЛУНАТА”, посветен на 50-годишнината от стъпването на първите астронавти на луната. Учениците от ОУ «П.Р.Славейков» участваха с рисунки и написване на есета по темата. Наградени бяха 21 ученици.