ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Наши ученици на национален кръг на „Ключа на музиката“