ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ” ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017”

Приключи работата по проект на  МОСВ – ПУДООС,  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ” ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017”,  Тема: „ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”