ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Общински кръг на олимпиадата по астрономия

Общински кръг на олимпиадата по астрономия

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др.

Решенията, написани на листи с поле за папка, се предават на учителите по физика, човекът и природата в срок до 13 януари 2016 г.

Най-отгоре да бъде записано:


Общински кръг на олимпиадата по астрономия
Група 5-6 клас/7-8 клас
Трите имена на ученика, училище, клас


За информация: сайта на олимпиадата http://astro-olymp.org/.