ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Организация на учебния процес за периода 26 – 29 април 2021 г. – прогимназиален етап