ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Отбелязване на Международният ден на морето с изложба в ОУ Петко Р. Славейков

Отбелязване на Международният ден на морето с изложба в ОУ Петко Р. Славейков

На 31.10.2018 бе отбелязън международния ден на Черно море в ОУ „П.Р.Славейков“ с изложба от експонати изработени от морски материали, фотокулажи, постери и рисунки на ученици .