ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Предварителни резултати от Коледно математическо състезание

Предварителни резултати от Коледно математическо състезание

Публикуване на предварителни резултати от проведеното Коледно математическо състезание на 19.12.2019г. 
На 20.12.2019г. – петък от 13,30 до 15,00 часа в компютърен кабинет №1 участниците в състезанието и/или техните родители могат да се запознаят с писмените работи.