ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Прием в I клас

Прием в I клас

Класиране от 05-06-2019 за прием в първи клас: ТУК

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

  1. 1.Заявление по образец /попълва се на място при записване на ученика/;
  2. 2.Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал;
  3. 3.Копие от акта за раждане на детето;
  4. 4.Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8 ал. 4, т. 1, 2, 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Записване на 06.06 и 07.06.2019 г. от 09,00 часа до 17,00 часа в 113 стая