ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

За учебната 2017/ 2018 година ОУ „П. Р. Славейков” ще приема ученици в пети клас за попълване на свободните места в паралелки с изучаванена ЗИП математика.

Учениците участват в подбора чрез сумата от двата най-добри резултата от математически състезания, проведени през учебната 2016/2017година:

 • Международен турнир „Математика без граници“
 • Математически турнир „Черноризец Храбър”
 • Коледно математическо състезание
 • Математическо състезание „Европейско Кенгуру”
 • Великденско математическо състезание
 • Регионален кръг на олимпиадата по Математика
 • Преглед на знанията по Математика
 • Математически състезание „Питагор“

Необходими документи:

 • заявление за прием /по образец на училището/
 • копие на удостоверение за завършен начален етап
 • други документи, свързани с изявите на ученика – копия

Документите се подават от 28.06. до 30.06.17 г. от 10 до 16 часа в канцеларията на училището.