ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Прием в V клас

Прием в V клас

  На основание чл.45, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организация на дейностите в училищното образование ОУ „Петко Р. Славейков“ обявява 15 (петнадесет) свободни места за преместване в пети клас за учебната 2019/2020 година.

   На 24.06.2019 г. след 13.00 часа на официалната страница на училището ще бъде обявена информация за заемане на свободните места от учениците, подали заявления за преместване.

                                                                           Училищна комисия