ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Програма Erasmus + – I проект

ПРОЕКТЪТ:
На 28.01. 2018 г  в Девил, Франция
се състоя официалното откриване на проекта ,,Pactes”

     В края на 2018 г ОУ„Петко Р. Славейков “ гр. Варна започна работа по нов международен проект „Pactes“ по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, проекти  за стратегическо партньорство между училища. Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта е в резултат на усилията на  мотивирания учителски екип . Целта на проекта е  включване  на учениците в различни дейности , подчинени на темата за морето  и водата. Координатор на проекта е училище „Lycée André Maurois “ от  Дювил , Франция. Училище – партньор: ,,Victor Duprez’’ Вилерс сюр Мер, Франция.

Срещата даде начало на  най-големия проект за ЕС от този тип – ключова дейност 2 : за сътрудничество , иновации и обмяна на добри практики
Вид на проекта: Стратегическо партньорство  на училища
– 10 френски училища партнират с 10  други от ЕС ( Италия, Испания, България, Гренландия, Латвия  и Германия).
Срок на проекта: от Септември 2018 – до Август 2021
Основна тема: Европейските територии, разположени на вода.

Проектът е със социална насоченост – Нормандия и целия крайбрежен район посрещат милиони туристи през лятото, има богата история и култура; все пак, голяма част от младите хора имат само сезонна работа; не познават достатъчно собствения си район и не виждат възможност за реализация там и често напускат Нормандия, за да работят в Париж.
Това е основната причина основните училища, гимназии, местни власти, организации да започнат заедно работа по този проект, за децата:
-да опознаят своя и други подобни райони в Европа, които са далечни за тях;
– да се запознаят със своето културно наследство и да го представят  пред Европа;
-да се научат да работят с партньори от други държави  и да обменят добра практика и опит;
-да имат възможност да посетят и опознаят друга култра и този опит да ги превърне в успешни млади граждани на Европа
– всички участници(от училища,кметове, организации, родители) да работят заедно за по-добро бъдеще на децата и района си .

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТА В ГИМНАЗИЯ MAUROIS, ДЮВИЛ, ФРАНЦИЯ

След официалното откриване, следва работа по екипи с партньорите:

За всяка една година се описаха множество работни дейности, които ще изпълняваме заедно с нашите стратегически партньори – децата ще трябва да се запознаят със собствения си град, район, с ползите от морето – в икономически и стратегически и културно -исторически смисъл; да разгледат промяната, настъпваща по плажната ивица през годината, видовете водни спортове, ще се провеждат он-лайн разговори и много др. Съвместни дейности. Дейностите се дукументират, пишат се доклади, качват се в общия Блог на проекта,etwinning  – всичkо ще се разглежда от 20 партньора – участници в проекта.

Един ден във Вилерс

В периода 08.04-11.04 се състоя първото работно посещение на партньорите ни от Франция. Разгледаха гр.Варна и района, училището и с интерес наблюдаваха как работят учениците в ОУ”Петко Р. Славейков”