ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Психологическа и образователна подкрепа в ОУ „Петко Р. Славейков“

Психологическа и образователна подкрепа в ОУ „Петко Р. Славейков“

Уважаеми ученици и родители,
Това е линк към групата за психологическа и образователна подкрепа, подпомагане на кариерното развитие, ученически проектни дейности и ученическо самоуправление.
https://www.facebook.com/groups/245608829950317/
Екип на ОУ „Петко Р. Славейков“