ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Психологичeска подкрепа за ученици, родители и педагогически специалисти

Психологичeска подкрепа за ученици, родители и педагогически специалисти

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, ОУ „Петко
Р. Славейков“ осигурява психологичeска подкрепа за ученици, родители и педагогически специалисти чрез онлайн платформи – Facebook, Viber или телефонен разговор.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с
психолозите при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
Въпроси могат да бъдат изпращани и по електронна поща.
Виолина Великова – всеки работен ден от 13.30 до 15.30 часа
e-mail: violina.velikova@slaveykov.net
тел: 0878 91 32 42
Сияна Смилкова – всеки работен ден /от 30 март/ от 15.30 до 17.30 часа
e-mail: siana.smilkova@slaveykov.net
тел: 0886 55 95 89