ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Първи места и на националния конкурс за есета

Първи места и на националния конкурс за есета

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕТА НА ТЕМА:

ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА, ПОСВЕТЕН НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КЛАСИРАНЕ

6 – 8 КЛ.

І-ВО МЯСТО:

МИРА ДЯНКОВА – 7 кл., ОУ „Петко Р. Славейков”, Варна; „Мария Кюри –

в ”радиоактивната жена”; научен ръководител:Станимира Савова

СИМОНА МАРКОВА – 7 кл., ОУ „Петко Р. Славейков”, Варна; „Алберт

Айнщайн и Мария Кюри”; научен ръководител: Станимира Савова

III-ТО МЯСТО

ИВАН РАДЕВ – 7 кл., ОУ „Петко Р. Славейков”, Варна; „Великите физици

на Европа”; научен ръководител:Станимира Савова