ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Работа в електронна среда


На 28.06.2020 г. в МГ „Д-р Петър Берон“ ще се проведе математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от 4. клас.

На 26.06.2020г.  на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

Майски празници

1 май – Ден на труда

6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия

9 май – Ден на Европа

           Учениците от ОУ „Петко Р. Славейков“ се включиха в дейности за отбелязване Деня на Европа.

            Подготвиха презентации, направиха колажи, рисунки. Представиха книги от европейски автори;  традиционни ястия и рецепти от различни европейски държави. Споделиха мисли, които са ги вдъхновили.

11 май – Ден на Св. св. Кирил и Методий

24 май – Ден на славянската писменост

Албум „Учим и творим в ОУ „Петко Р. Славейков“ випуск 1 клас учебна 2019/2020 г.“

1 юни – Ден на детето


1 клас

Academico_1_klas – Образователни клипове за 1 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи листи“

Материали – може да видите ТУК

2 клас

Academico_2_klas – Образователни клипове за 2 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи листи“

https://www.greatschools.org/gk/worksheets –  ресурси за Английски език

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets – ресурси за Английски език

https://www.worksheetworks.com – ресурси за Английски език

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets – ресурси за Английски език

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en – ресурси за Английски език

Авторски материали – може да видите ТУК.

3 клас

Academico_3_klas – Образователни клипове за 3 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи листи“

https://www.education.com/worksheets –  ресурси за Английски език

https://www.esl-lounge.com/student/listening.php –  ресурси за Английски език

https://www.greatschools.org/gk/worksheets –  ресурси за Английски език

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets-  ресурси за Английски език

https://www.worksheetworks.com – ресурси за Английски език

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets – ресурси за Английски език

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en – ресурси за Английски език

Материали – може да видите ТУК

4 клас

Academico_4_klas – Образователни клипове за 4 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи“ листи

Авторски материали по БЕЛ – може да видите ТУК

Авторски материали по Математика – може да видите ТУК

https://www.education.com/worksheets –  ресурси за Английски език

https://www.esl-lounge.com/student/listening.php –  ресурси за Английски език

https://www.greatschools.org/gk/worksheets –  ресурси за Английски език

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets-  ресурси за Английски език

https://www.worksheetworks.com – ресурси за Английски език

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets – ресурси за Английски език

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en – ресурси за Английски език

Скрач – проект: https://scratch.mit.edu/projects/390153250/

5 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи“ листи

Български език и литература

Тема – Фолклорен календар – може да видите ТУК и ТУК

ТП – Упражнение – може да видите ТУК.

https://www.education.com/worksheets –  ресурси за Английски език

https://www.esl-lounge.com/student/listening.php –  ресурси за Английски език

https://www.greatschools.org/gk/worksheets –  ресурси за Английски език

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets-  ресурси за Английски език

https://www.worksheetworks.com – ресурси за Английски език

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets – ресурси за Английски език

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en – ресурси за Английски език

География

 

6 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи“ листи

ТП – Упражнение – може да видите ТУК.

https://www.esl-lounge.com/student/listening.php –  ресурси за Английски език

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets-  ресурси за Английски език

7 клас

learningapps.org – Интерактивни упражнения – по всички предмети

liveworksheets.com – ресурси за работни „живи“ листи

Български език и литература

Презентации на тема „До Чикаго и назад“ – може да видите ТУК и ТУК и ТУК и ТУК

Презентация на тема „Немили не драги“ – може да видите ТУК

Презентации на тема „Обособени части“ – може да видите ТУК и ТУК

Описание на предметна обстановка в художествен текст – може да видите ТУК

https://www.esl-lounge.com/student/listening.php –  ресурси за Английски език

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets-  ресурси за Английски език

География

Три интересни домашни задачи още от първият ден на онлайн обучението.

Темата е: Интересни скални образувания в България.Учениците самостоятелно изследват интересни скални форми в страната и подготвят РРР. Домашните задачи могат да изпълнят ролята на кратък пътеводител и да заинтригуват малки и големи.
Един от най-добрите проекти изготвен след едномесечна групова работа в клас.Проектът е интердисциплинарен и в тази му част са включени учебните дисциплини: география и икономика, музика и информационни технологии.Учениците показаха, че не само могат самостоятелно да проучват дадена материя по определени критерии, но и много креативно да я представят и защитят пред аудитория от ученици и учители от ПУО – прогимназиален етап.Екипът направил сайта е от ученици от 7в клас: Георги , Цветомир, Димитър, Михаил Кр.
Презентация може да видите ТУК
 
 
 
 
Физика – Упражнение – може да видите ТУК
Физийа – Тест – Светлина – може да видите ТУК
 
ТП – Упражнение – може да видите ТУК.
 
 
 
Физическо възпитание и спорт – Упражнения в домашни условия – ТУК
Волейбол – може да видите ТУК.