ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Родителска среща

Родителска среща

Ще се проведе родителска среща на 09.09.2019 год. начало 17.00 часа.

Класовете, за които ще се състои са:

– Подготвителна група А и Подготвителна група Б

– I  а, б, в, г, д клас

– II а, б, в, г, д клас

– III б, в, д клас

– IV  в клас

– V  а, б, в, д клас    

– VI  e клас          

– VII г клас