ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Съобщение за учениците, които имат право да се запишат в ОУ „Петко Р. Славейков“ в V клас за учебната 2019/2020 година

Съобщение за учениците, които имат право да се запишат в ОУ „Петко Р. Славейков“ в V клас за учебната 2019/2020 година

ОУ „Петко Р. Славейков“ обявява 7 (седем) свободни места за преместване в пети клас за учебната 2019/2020 година.

Поканваме учениците с вх. № – 86, 37, 9, 6, 85, 36 и 13 да получат служебни бележки, удостоверяващи възможността за преместване в ОУ „Петко Р. Славейков“ – на 4 и 5 юли от 8.30 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на училището.