ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Съобщение

Съобщение

На 08.01.2021 г., петък, от 9.00 часа в сградата на училището
ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по физика.
На 10.01.2021 г., неделя, от 9.00 часа в сградата на
училището ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по
история и цивилизации.
Учениците трябва да заемат местата си до 8.45 часа и да
носят листове за чернова.