ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Становище за посещение на български граждани на незаконно анексираните територии на Автономна рапублика Крим и гр. Севастопол