ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Коледно математическо състезание

Коледно математическо състезание

 

На 13 декември 2015 г. се проведе традиционното „Коледно математическо състезание“ 2015.

Традиционно ОУ „П.Р.Славейков” провежда Коледно математическо състезание за учениците от І до ХІІ клас. Състезанието се организира и провежда от Съюза на математиците в България със съдействието на РИО.

Времето за работа за І и ІІ клас е 90 минути с начало в 08.30 часа, а от ІІІ до ХІІ клас е 120 минути с начало 10.30 часа. Дават се 9 задачи с избираем отговор и 1 задача с подробно решение. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки, от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки.

Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни. За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Използва се специална бланка за записване на отговорите.

Задачите за 12 клас са във формат матура по стандарта на МОН.