ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Математически турнир „Черноризец Храбър“

Математически турнир „Черноризец Храбър“

На 1.11.2016 г. в ОУ „П. Р. Славейков“ се проведе XXV есенен математически турнир „Черноризец храбър“.

Националният математически турнир „Черноризец Храбър” е за ученици от II до XII клас.

Традиционно се провежда в Деня на народните будители – 1 ноември.

Времето за работа за II клас е 1 астрономически час, а за III до XII клас е 1,5 астрономически часа.

Състезателните теми в различните възрастови групи съдържат от двадесет до тридесет задачи с избираем отговор.

Получаването на грамоти и награди от математическия турнир „Черноризец Храбър“
на 14.11.2016г. (понеделник) от 09.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в канцеларията на училището.