ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Математически турнир „Черноризец Храбър“

Математически турнир „Черноризец Храбър“

Резултатите от състезанието Черноризец Храбър може да видите ТУК.

При проблеми и констатации пише на следния адрес: albena.ava@gmail.com

На 01 ноември 2019г. (петък) ще се проведе двадесет и осми есенен математическия турнир „Черноризец Храбър“ за ученици от IІ до ХІІ клас. Традиционно състезанието се организира и провежда в ОУ „Петко Р. Славейков”. Научна, методическа и организационна координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител проф. Борислав Лазаров (Национален координатор). Официална страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch.
Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.
Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора, който е от 15 задачи за 2 клас, 20 задачи за 3-6 клас, 25 за 7-8 клас и 30 задачи за 9-12 клас.

Време за работа: 1 час и 30 минути
За учениците от втори клас – 60 минути
Начало на състезанието: 11.00 часа

Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „Петко Р. Славейков” – Варна, І етаж, стая 109 от 14.10. до 25.10.2019г. със следното работно време:
в делнични дни от 08.00 до 10.00 часа, от 11.30 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.00 часа;