ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Международен турнир „Математика без граници“

Международен турнир „Математика без граници“

math_stars
 

Контестации по резултатите и грешки в имената на участниците могат да се коригират в училището на 03.04. – понеделник от 12:30 до 17:00 при Ивелина Стамболийска. След тази дата протоколите ще бъдат изпратени на организаторите.

Контестации по резултатите и грешки в имената на участниците могат да се коригират в училището на 07.02. – вторник от 8:30 до 15:30 при Дияна Петрова. След тази дата протоколите ще бъдат изпратени на организаторите

 

Състезанието е международно и в него участват ученици от България, Русия, Беларус, Казахстан, Турция, Молдова, Узбекистан, Мексико.

Турнирът за купата „Математика без граници“ се провежда в няколко кръга:

– Eсенно състезание;
– Зимно състезание;
– Пролетно състезание;
– Финално състезание „Математически звезди”.

Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути.

Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор, а 10 – със свободен отговор.

Задачите се съставят от екип от специалисти и консултанти и са съобразени с изучаваното учебно съдържание в съответните възрастови групи в различните страни.