ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Участие взехме и в Националната ученическа конференция по гражданско образование

Участие взехме и в Националната ученическа конференция по гражданско образование

В Националната ученическа конференция по гражданско образование са взели участие 211 ученици от 31 населени места. Допуснати до финалния кръг са 68.

Карина Дойчева и Лора Митева от 5а клас със златен медал в първа възрастова група. Ръководител – Сияна Смилкова.

Елица Дженкова от 6б клас със сребърен медал във втора възрастова група. Ръководител – Сияна Смилкова.

Виктория и Аделина от 6е клас със сребърен медал във втора възрастова група. Ръководител – Виолина Великова.