ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Ученици от 7 клас събираха отпадъци от бреговата линия на КК Камчия

Ученици от 7 клас събираха отпадъци от бреговата линия на КК Камчия

На 19.10.2019 г. група ученици от 7е и 7г класове се включиха в полеви изследвания по проект на ИО към БАН – МЕЛТЕМИ. Те събраха битови отпадъци от бреговата линия в КК Камчия, описаха ги и ги сортираха. Водолаз засне морското дъно. Това е част от двугодишния проект, в който взеха участие ученици от училището.