ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Ученици от ОУ „Петко Р. Славейков“ посетиха Археологическия музей

Ученици от ОУ „Петко Р. Славейков“ посетиха Археологическия музей

Във връзка с работата по интердисциплинарен проект за толерантността между народите, учениците от 6в и 6г класове посетиха Археологическия музей в раздел Икони. Децата с интерес изслушаха беседа от г-ца Й. Калудова за техниките при създаването на икони, разгледаха прекрасните изложбени зали и отразиха своите впечатления в работен лист.